מה זה monocropping , monoculture בעברית

מונוקלצ'ר מורכב מmono - יחיד, culture - חקלאות. מונח דומה זה Monocropin - יבול אחיד.

הגדרות אלה מתכוונות לשיטת חקלאות שבה מגדלים אותו יבול שנה אחרי שנה על אותו שטח, בלי סבב בין סוגי גידולים שונים. מונוקלצ'ר - הוא השיטה הרווחת ביותר במדינות התעשייתיות. תירס, סוייה וחיטה הם שלושת הגידולים הנפוצים ביותר בטכניקות מונוקלצ'ר. דרך זו הולכת ונהיה נפוצה יותר בארצות המתועשות כגידולים מהונדסים גנטית, וחקלאות תעשייתית מחליפה את התעשייה המסורתית וחוואים מקומיים.

בעוד שמבחינה כלכלית זו מערכת יעילה מאוד, מאפשרת התמחות והתמקצעות בציוד וייצור של היבול, גידול אחיד הוא גם שנוי במחלוקת, כגורם לריקון החומרים המזינים באדמה, ובעיות עם עישוב והדברת מזיקים. אלה גורמים למערכת להיות תלוייה בהדברה של מזיקים ודישון בדשן כימי. בנוסף דרך זו משאירה את היבולים רגישים יותר למחלות בגלל דמיון גנטי בין הצמחים שגורם לכולם להיות פגיעים באופן שווה.

כדי לאפשר גידול כזה משמידים כמעט את כל היצורים בסביבה, את בתי הגידול שלהם, ואת מזונם, בחריש, כריתת יערות, הדברה, ישור ושיטוח שטח ועוד. כך נוצר "וואקום ביולוגי" בשטח עצום - "יותר מהשטח של כל מדינת ישראל" כמו שאומרת הקלישאה. נוצר מעין "מדבר ירוק", השטח ירוק, אבל לפרפר למשל אין בו אוכל, והוא אפילו מרוסס. גם לא לעכבר, וגם לא לטורפיו. כפי שאמרנו למעשה מדבר, והחיות שבו מוכחדות, בריסוס הדברה, רעל.

יש הטוענים כי מונוקלצ'ר מהווה סיכון משמעותי לביטחון התזונתי העולמי. באמצע המאה ה-18 גידלו באירלנד מספר מצומצם של זני תפוחי אדמה, כשאלו חלו, מתו כמיליון אנשים ברעב. מחלה דומה שתקפה את תפוחי האדמה בפרו גרמה לתוצאות חמורות. היום מגודלים באופן נרחב רק 4 זנים של תפוחי אדמה בכל רחבי העולם. 97% מזני הירקות שגודלו בתחילת המאה ה-20 נכחדו.

הירידה במגוון הגנטי, יחד עם התרגלות המזיקים וגורמי המחלות לחומרי הדברה הובילה את החקלאים לתלות גוברת והולכת בחקלאות התעשייתית ובקניית חומרי הדברה. דבר זה הוא דוגמה לנעילה טכנולוגית. השימוש המוגבר בדשנים כימיים, חומרי הדברה נגד מזיקים וחומרים להדברת עשבים, הוביל לעלויות גבוהות יותר, לזיהום מים, ולבעיות בריאותיות.

אם בצמחונות אומרים ש"בשר זה רצח", מסתבר שבחקלאות צמחית בצורה של מונוקלצ'ר, ההרג גדול מאוד ומתפשט על פני מעגלים רחבים.

 

 

 

 

"דבש ניגר - כמי נהר

הלום נשאר - עובד תמים"

כך חווה יום עבודה עם במכוורת, ינון נאמן, שכתב את השיר.

לקראת ראש השנה הינה עמוד על השיר, יוצרו ופרשנות - דבש

 

 

חידות זה מאתגר ונחמד

שני דפי חידות גדולים:

חידות כלליות

אוסף גדול של חידות על חיות

 

 

המלצה על ספר

"הגנת מעברות פתיים"

ספר ישן וטוב, ואקטואלי עד היום

לפרטים - הגנת מעברות פתיים - ספר מומלץ, המלצות ספרים

 

 

כדאי לדעת:

מיתוסים נפוצים בתחום טבע ובעלי חיים

מיתוס הצמחונות והטבעונות - ספר חדש

מיתוס המזון האורגני

מיתוס אנונימוס - מיתוסים באתרים כמו אנונימוס בעלי חיים

מיתוס - גידול חיות משק - דומה לנאצים

מיתוס המזון המסחרי לכלבים וחתולים מדוע כן כדאי להאכיל בשאריות

האם מותר להאכיל כלבים בעצמות ?

מיתוס: צריכת בשר תורמת לרעב ולריקון משאביו הטבעיים של כדור הארץ

מאמר מקיף על תפיסות לא נכונות על זכויות בעלי חיים וצמחונות