צייר חובב כץ - ועזרה לו בצביעה ילדה שביקשה את עילום שמה.

"הפועל נקניקי שרון" - כוונת האומן להביע את מחאתו על כך שיש חיות שהולכות למאכל.

(ציירה אליסה גרבר)

 

לחיבורים ולציורים הבאים

 

חזרה לדף הראשי